วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : วริยา   สกุล : สร้อยสำราญ
ชื่อเล่น : ฝ้าย
รหัสนักศึกษา : 544188048   หมู่เรียนที่ : 2  
คณะ : ครุศาสตร์    สาขา : การประถมศึกษา
ถิ่นกำเนิด : ราชบุรี (เมืองโอ่งๆ)